Servicebetingelser

Dette er en juridisk aftale ("Aftalen") mellem kunden (dig og/eller det firma du repræsenterer) og Najub ApS.

Denne aftale regulerer din adgang til og brug af Najub ("vi" eller "Najub.com") hjemmesider og service ("Tjenesten").

Læs disse betingelser og vilkår omhyggeligt, før du bruger Tjenesterne. Ved at bruge Tjenesten accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du bruger Tjenesten på vegne af en organisation, accepterer du disse vilkår for denne organisation og attesterer, at du har autoritet til at binde organisationen til disse vilkår. "Du" og "din" i den følgende tekst vil i så fald henvise til denne organisation.

Du må kun anvende Tjenesten i overensstemmelse med disse Vilkår. Du må anvende Tjenesten, hvis du har fuldmagt til at indgå en kontrakt med Najub ApS og ikke er forhindret heri i henhold til gældende love. Tjenesten kan fortløbende ændre sig over tid efterhånden som vi forfiner og tilføjer flere funktioner. Vi kan stoppe, suspendere eller ændre Tjenesten til enhver tid uden forudgående varsel til dig. Vi kan også fjerne noget af vores indhold fra Tjenesten efter vores skøn.

Najub ApS forbeholder sig retten til at revidere, opdatere og ændre denne aftale fra tid til anden, efter eget skøn, uden varsel til dig, og du accepterer at være bundet af sådanne ændringer og revisioner. Eventuelle nye funktioner, der udbygger eller forbedrer den nuværende Tjeneste, herunder frigivelse af nye funktioner og ressourcer, vil være omfattet af denne aftale.

Du accepterer at bruge Tjenesten på egen risiko, og du accepterer, at Najub ApS ikke er ansvarlig for indhold der er gemt eller på anden måde lagt ud på Tjenesten. Du kan se den seneste version af denne aftale på servicebetingelser
 

1. Dine data

Ved at bruge vores service giver du os oplysninger og filer, som du sender til Najub ("dine data"). Du giver os derved tilladelse til at behandle dine data med det ene formål at levere Tjenesten til dig og gemme og lave sikkerhedskopier af dine data, i et omfang, som vi finder passende for at beskytte dem. Du bevarer det fulde ejerskab til dine data. Vi påtager os ikke ejendomsret til dine data. Disse vilkår giver os ikke rettigheder til dine data eller intellektuel ejendom bortset fra de begrænsede rettigheder, der er nødvendige for at køre Tjenesten, som forklaret ovenfor. 

Hvordan vi indsamler og bruger dine oplysninger forklaret i vores Erklæring om behandling af personoplysninger.

2. Deling af dine data

Tjenesterne giver dig funktioner, der giver dig mulighed for at dele dine data med andre eller for at gøre det offentligt. Der er mange ting, som brugerne kan gøre med data (for eksempel kopiere det, ændre det, videredele dem). Du bør nøje overveje, hvad du vælger at dele og med hvem, eller hvad du vælger at offentliggøre. Najub ApS har intet ansvar for denne aktivitet.

3. Dine forpligtelser

Du er ansvarlig for al aktivitet, der foregår under din brugerkonto, og skal overholde alle gældende lokale, statslige, nationale og udenlandske love, traktater og forordninger i forbindelse med din brug af Tjenesten, herunder dem, der vedrører databeskyttelse, international kommunikation og transmission af tekniske eller personlige data. Derudover er du ansvarlig for overholdelse af enhver og alle interne politikker, procedurer og regler, der er udstukket af din arbejdsgiver og / eller de relevante administratorer af din konto.

Du er ansvarlig for at sikre den adgangskode, du bruger til at få adgang til Tjenesten, og du accepterer ikke at afsløre eller videregive din adgangskode til tredjepart. Du er ansvarlig for enhver aktivitet ved brug af din konto, uanset om du har godkendt denne aktivitet.

Du skal:

(i) straks underrette Najub ApS om enhver uautoriseret brug af adgangskode eller konto eller ethvert andet kendt eller mistænkt brud på sikkerheden.
(ii) straks rapportere til Najub ApS samt bruge en rimelig indsats for øjeblikkeligt at stoppe enhver kopiering eller distribution af indhold, der af dig eller andre brugere er kendt eller mistænkt for at overtræde denne aftale eller immaterielle tredjemands rettigheder; og
(iii) ikke udgive dig for at være en anden Najub-bruger eller give falsk identitets-information for at få adgang til eller bruge Tjenesten.

Hvis dine kontaktoplysninger eller andre oplysninger om din konto ændrer sig, skal du snarest muligt meddele Najub ApS dette og holde dine oplysninger opdateret. Tjenesten er ikke beregnet til brug af dig, hvis du er 13 år gammel eller yngre. Ved at acceptere disse vilkår, bekræfter du, at du er over 13 år.

Najub ApS er ikke ansvarlig for tab eller ødelæggelse af dine data, eller for eventuelle omkostninger eller udgifter i forbindelse med sikkerhedskopiering eller gendannelse nogen af dine data.
 

4. Najub Software og Intellektuelle Rettigheder

Disse vilkår giver dig ingen rettigheder, ejendomsret, eller interesser i Tjenesten, software, eller indholdet i Tjenesten. Vi sætter pris på, at brugerne sender os feedback, men du skal være opmærksom på, at vi kan anvende den feedback, de kommentarer eller forslag, du sender os eller poster i vores fora eller chat linje uden nogen forpligtelse til dig. Softwaren og anden teknologi, vi bruger til at levere tjenesten, er beskyttet af copyright, varemærker og andre love i både Danmark, EU og andre lande. Disse vilkår giver ikke licenstager ret til at bruge Najubs varemærker, logoer, domænenavne eller andre mærke funktioner.

I de tilfælde, hvor de er organisationer eller virksomheder, kan Najub ApS bruge Kundens navn på en liste over Najub kunder på Najub eller Najub ApS hjemmeside.

5. Andet indhold

Tjenesten kan indeholde links til tredjeparts websteder eller ressourcer. Najub ApS støtter ikke og er ikke ansvarlig eller hæfter for deres tilgængelighed, nøjagtighed, det relateret indhold, produkter eller tjenester. Du er alene ansvarlig for din brug af sådanne hjemmesider eller ressourcer. Også hvis vi giver dig software under en open source-licens, kan der være bestemmelser i disse licenser, der er i konflikt med disse Vilkår, i hvilket tilfælde open source bestemmelserne finder anvendelse.

6. Opsigelse

Vi elsker at arbejde for dig, men du kan stoppe med at bruge vores service til enhver tid, og vi forbeholder os retten til at suspendere eller afslutte på ethvert tidspunkt, med eller uden årsag, og med eller uden varsel. For eksempel kan vi suspendere eller opsige din konto, hvis du ikke overholder disse vilkår, eller hvis du bruger Tjenesterne på en måde, der påfører os juridisk ansvar over for tredjepart eller forstyrrer andres brug af Tjenesterne. Bortset fra tilfælde af forudbetalte konti, forbeholder vi os retten til at opsige og slette din konto, hvis du ikke har brugt den i de seneste tolv måneder. Hvis vi suspenderer eller opsiger din konto, vil vi forsøge at lade dig det vide på forhånd, og hjælpe dig med at hente data, selv om der kan være visse tilfælde (for eksempel gentagne eller groft overtrædelse af disse Vilkår, en retskendelse eller fare for andre brugere) hvor vi kan suspendere med det samme.

Najub Premium er forudbetalt, og kan ikke refunderes. NAJUB APS REFUNDERER IKKE DELVIST ANVENDTE MÅNEDERS BRUG AF VORES SERVICE. Du kan annullere din Najub Premium-konto eller Basic konto når som helst, og dette vil ske med øjeblikkelig virkning. Hvis du ønsker at annullere din Najub Premium-konto eller Basic konto kan du gøre det via din "konto", eller på anden måde som anvist. Skulle du vælge at annullere din Najub Premium konto, skal du bemærke dig, at du ikke vil blive refunderet for allerede betalte gebyrer. Det er dit ansvar at holde dine kontaktoplysninger og betalingsoplysninger opdaterede. Du bemyndiger hermed Najub ApS til at fortsætte fakturering og træk på dit registrerede kreditkort, så længe du fortsætter med at bruge Tjenesten. I tilfælde af at dit kreditkort er ugyldigt for betaling er du fortsat ansvarlige for eventuelle ubetalte beløb.

Hvis en af parterne er i væsentlig misligholdelse af denne aftale, er den anden part berettiget til at kunne opsige denne aftale efter at have givet misligholdende part en skriftlig meddelelse med ikke mindre end ti (10) dages frist, hvis misligholdende part ikke har afhjulpet misligholdelsen tilfredsstillende for den anden part inden da.

For at undgå tvivl, skal enhver opsigelse af en af parterne eller udløb af denne aftale kun have virkning for fremtiden, og må ikke have nogen tilbagevirkende kraft. Uanset ovenstående skal rettigheder og forpligtelser i foregående afsnit fuldt opretholdes og være i effekt efter udløb eller opsigelse af denne aftale.

Du accepterer og anerkender, at Najub ikke er forpligtet til at bevare uploadede data, og kan slette sådan uploadede data uden forudgående varsel:

(i)    hvis du væsentligt misligholder denne aftale, herunder men ikke begrænset til manglende betaling af udestående gebyrer, og en sådan misligholdelse ikke er blevet afhjulpet inden for ti (10) dages varsel af en sådan misligholdelse eller
(ii)    ved ophør af denne aftale uanset årsag.

Hvis Kunden og / eller Bruger kræver at Najub ApS skal hjælpe med at genoprette uploadede data, der er blevet slettet, hvis en sådan gendannelse er muligt, vil Najub ApS være berettiget til at kræve betaling efter Najub ApS' faste satser, for et sådant arbejde.

7. Najub er tilgængelig "SOM-DET-ER"

Vi arbejder hårdt for at give en god service, men der er visse ting om denne service, vi ikke kan love. Her er de (og af nogle grunde skal det i juridiske dokumenter som dette skrives med stort), SERVICE OG SOFTWARE LEVERES "SOM DEN ER", PÅ EGEN RISIKO, UDEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF NOGEN ART. VI FRASKRIVER OS OGSÅ ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. Najub ApS har intet ansvar for eventuel skade på dit computer-system, tab eller beskadigelse af data, eller andre skader, der skyldes din adgang til eller brug af Tjenesten eller Softwaren.

8. Begrænsning af ansvar

NAJUB APS OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, LEDELSE, MEDARBEJDERE, LEVERANDØRER ELLER LICENSGIVERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, PØNALE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE ADGANG TIL DETTE WEBSTED ELLER SERVICE ELLER OPLYSNINGERNE INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED ELLER SERVICE. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER UANSET PÅSTÅEDE ANSVAR PÅ BAGGRUND AF KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER AF ENHVER ANDEN ÅRSAG, SELVOM NAJUB APS ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA VISSE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ER NAJUBS ANSVAR I SÅDANNE JURISDIKTIONER BEGRÆNSET TIL DET TILLADTE OMFANG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN.

DET KOLLEKTIVE ANSVAR FOR NAJUB APS OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, LEDELSE, MEDARBEJDERE, LEVERANDØRER ELLER LICENSGIVERE I FORBINDELSE MED EVENTUELLE TAB ELLER SKADER ER BEGRÆNSET TIL DET FAKTISKE TAB OG KAN IKKE OVERSTIGE U.S. $ 20.00 ELLER BELØBET SVARENDE TIL DIN BETALING FOR NAJUBS YDELSER DE SENESTE TRE MÅNEDER. ANSVARSBEGRÆNSNINGEN ER MULIGVIS IKKE GÆLDENDE I VISSE OMRÅDER/LANDE. NAJUB APS OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, LEDELSE, MEDARBEJDERE, LEVERANDØRER ELLER LICENSGIVERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DINE EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, SOM OVERSTIGER BELØBET ANFØRT OVENFOR. ALLE YDERLIGERE SKADER, UANSET OM DE MÅTTE VÆRE DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, FØLGESKADER, PØNALE ELLER KONKRET DOKUMENTEREDE SKADER, SOM FØLGE AF BRUGEN AF WEBSTEDET ELLER SERVICES ER UNDTAGET, SELVOM NAJUB APS ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

9. Force Majeure

Ingen af parterne vil være ansvarlig for eventuelle forsinkelser, afbrydelser eller anden manglende opfyldelse i henhold til denne aftale på grund af handlinger uden for dens rimelige kontrol, men kun så længe sådanne forhold varer ved. Force majeure hændelser omfatter, men er ikke begrænset til: naturkatastrofer (fx lynnedslag, jordskælv, orkaner, oversvømmelser); krige, optøjer, terrorisme, og civile uroligheder; aktivitet i lokale valutakurser, telefonudbydere, trådløse udbydere, internetudbydere, og anden tredjepart; eksplosioner og brande; handelsforbud, embargoer, strejker og arbejdskonflikter; statslige påbud; og enhver anden årsag uden for rimelig kontrol for en part.

10. Ændringer

Vi kan revidere disse vilkår fra tid til anden og den seneste version vil altid blive lagt ud på vores hjemmeside. Hvis en revision, i vores eget skøn, er betydelig, vil vi underrette dig (for eksempel via e-mail til den e-mailadresse tilknyttet din konto). Andre ændringer kan blive offentliggjort på vores blog eller vilkår side, så du bør tjekke disse sider jævnligt. Ved fortsat at have adgang til eller bruge Tjenesterne efter ændringerne er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår.

Roskilde d. 1. juni 2015